ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google

 
หัวข้ออนามัยมีเดีย
  27/05/2560 ประกาศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา จัดประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง "Strategic Update of Long-term Care and Pallitive Care" ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมลีการ์เด้นท์ พลาซ่า
  05/05/2560 ประกาศขอความร่วมมือในโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาชีวิต
  05/05/2560 ประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิกรณีทันตกรรม และ กรณีว่างงาน
  05/05/2560 ประกาศกรมอนามัย มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 459 กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ตำแหน่ง
  01/05/2560 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูง ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์
  19/04/2560 ประกาศกรมอนามัย มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ จำนวน 1 ตำแหน่ง
  10/04/2560 ประกาศจากกองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย เรื่อง "รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลือนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 18 อัตรา"
  22/03/2560 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขจดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดกะทรวงาธารณสุข จำนวน 6 ตำแหน่ง
  15/02/2560 ประกาศคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม เข้าศึกษาระดับปริญญาโทในระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560
  04/02/2560 ประกาศกรมอนามัย มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
     

ลิงค์หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์หน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข

หัวข้ออนามัยมีเดีย
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
รู้จักกรม : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกรมอนามัย | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อกรม : เลขที่ 18 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 โทร 02-521-3056
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข