ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google

 
 
 
หัวข้ออนามัยมีเดีย
  17/05/2561 ประกาศเรื่อง เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนา "Thailand Quality Award 2017 Winner Conference" ระหว่างวันที่ 24-25 พ.ค. 2561 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สุขุมวิท
  11/05/2561 ประกาศเรื่อง ขอเชิญเข้าประชุมวิชาการ จำนวน 1 โครงการ ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการให้การปรึกษารายบุคคลขั้นพื้นฐาน จำนวน 1 โครงการ ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการให้การปรึกษาเป็นคู่ จำนวน 2 โครงการ ประชุมวิชาการให้การปรึกษา Satir model จำนวน 4 โครงการ รวม 8 โครง
  04/05/2561 ประกาศขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 17 และการประชุมวิชาการสุขภาพจิตและจิตเวชเด็ก ครั้งที่ 15 ประจำปี 2561
  02/05/2561 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ สังกัดกรมอนามัย
  02/05/2561 ประกาศขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "รูปแบบการวิจัยสุขภาพและการใช้สถิติขั้นสูง" รุ่นที่ 21 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  02/05/2561 ประกาศขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เขียนผลงานวิจัยอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์" รุ่นที่ 5 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  11/04/2561 ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการบริหารสาธารณสุข ประจำปี 2561 เรื่อง "Challenge in Health Care 4.0 : Digital Health Care Transformation for Enhance Thailand"
     
  18/05/2561 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง โดยกลุ่มงานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผลพร้อมด้วยผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การถ่ายทอดและชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ของหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  18/05/2561 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง โดยกลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะวัยทำงานและสถานที่ทำงาน สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรอบรู้สุขภาพจิตอาสาฟิตเนส วันที่ 23-24 เม.ย.61 และ 3-4 พ.ค.61 ณ ห้องฟิตเนสบริษัท NXP MANUFACTURING (THAILAND) จำกัด
  18/05/2561 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง โดยกลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะสตรี เด็กปฐมวัยและครอบครัว เข้าชี้แจงแบบสำรวจสถานรับเลี้ยงเด็กเล็กที่ไม่มีสังกัดในโครงการศึกษาสถานการณ์และพัฒนาศูนย์เด็กเล็กปฐมวัยต้นแบบความรอบรู้สุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (ช่วงบ่าย)
  18/05/2561 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง โดยกลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะสตรี เด็กปฐมวัยและครอบครัว เข้าชี้แจงแบบสำรวจสถานรับเลี้ยงเด็กเล็กที่ไม่มีสังกัดในโครงการศึกษาสถานการณ์และพัฒนาศูนย์เด็กเล็กปฐมวัยต้นแบบความรอบรู้สุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (ช่วงเช้า)
  17/05/2561 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง โดยกลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะสตรี เด็กปฐมวัยและครอบครัว เข้าเก็บแบบสำรวจสถานรับเลี้ยงเด็กเล็กที่ไม่มีสังกัดในโครงการศึกษาสถานการณ์และพัฒนาศูนย์เด็กเล็กปฐมวัยต้นแบบความรอบรู้สุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
     

ลิงค์หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์หน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข

หัวข้ออนามัยมีเดีย
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 4 คน
Number of Lastmonth 1,400 คน
Total 18,291 คน
สำรวจความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
รู้จัก สสม. : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกรมอนามัย | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อ สสม. : เลขที่ 18 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 โทร 02-5213064, 02-521-3056 โทรสาร 02-521-0226
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข