ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google

 
 
 
หัวข้ออนามัยมีเดีย

สำรวจความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
11/03/2562 ประกาศ การรับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการและเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ กรมอนามัย (หมดเขต 29 มีนาคม 2562)
18/02/2562 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส กรมอนามัย (หมดเขต 25 กุมภาพันธ์ 2562)
18/02/2562 ประกาศรับสมัครเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (หมดเขต 6 มีนาคม 2562)
08/02/2562 ประกาศเรื่อง กำหนดระยะเวลาเบิกจ่ายค่าตอบแทนและรายชื่อหน่วยบริการและหน่วยงานตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเบิกจ่ายค่าตอบแทน
28/01/2562 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีแผนการลงทุน การเลือกแผนการลงทุน การให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกแผนการลงทุนและการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน และแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มที่ใช้ในการติดต่อ กบข.
11/10/2561 ประกาศเรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
04/10/2561 ประกาศเรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (สายงานวิชาการสาธารณสุข)
     
  21/03/2562 คลินิกพัฒนาต้นแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพเด็กดี จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเล่นและการเล่านิทาน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านเด็กปฐมวัยจากศูนย์เด็กเล็กวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต วันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ.มุมสนามเด็กเล่น BBL สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
  20/03/2562 กลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะสตรีเด็กปฐมวัยและครอบครัวเป็นตัวแทนสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองในการประชุมวิสามัญศึกษาการจัดตั้งและพัฒนารูปแบบศูนย์เด็กอ่อนให้มีมาตรฐานครั้งที่ 8/2562 โดยประธาน นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ วันที่ 20 มี.ค. 62 ณ ห้องประชุมคณะกรรมมาธิการ
  19/03/2562 สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง จัดพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ คนดีศรีอนามัย ระดับหน่วยงาน ประจำปี 2561 โดยนายแพทย์เกษม เวชสุทธานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง และกรรมการบริหารสถาบัน ร่วมแสดงความยินดีให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับรางวัล
  19/03/2562 นายแพทย์ เกษม เวชสุทธานนท์ ผู้อำนวยสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ส่งมอบหนังสือนิทานแห่งสติ 9+1 แก่ภาคีเครือข่าย มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในวันที่ 19 มี.ค.2562 ณ ห้องประชุม ไพลิน
  18/03/2562 กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาร่างกายและสมอง วันที่ 18 มีนาคม 2561 ณ ห้องกิจกรรมวิทยาลัยพัฒนาคุณภาพชีวิต กลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ
     

ลิงค์หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์หน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข

หัวข้ออนามัยมีเดีย
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 11 คน
Number of Lastmonth 0 คน
Total 26,378 คน
รู้จัก สสม. : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกรมอนามัย | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อ สสม. : เลขที่ 18 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 โทร 02-521-6550, 02-521-3056 โทรสาร 02-521-2026
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข