ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google

 
 
 
หัวข้ออนามัยมีเดีย

สำรวจความพึงพอใจต่อเว็บไซต์สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
  25/06/2561 ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษและการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561
  19/06/2561 ประชาสัมพันธ์ คุณธรรมที่พึงประสงค์สำหรับสังคมไทยเพื่อนำสู่ความเป็น "มนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ" (ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2559-2564)
  11/06/2561 ขอประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ เพื่อรับตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กพร้อมให้คำปรึกษาฟรี 9-13 ก.ค. 61 นี้เท่านั้น
  04/06/2561 มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย (RMHC) ร่วมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก มอบมุมเด็กเล่น BBL ณ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
  18/05/2561 ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561
  29/03/2561 ประกาศเรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต ครั้งที่ 10
  29/03/2561 ประกาศเรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการทันตบุคลากร
     
  16/07/2561 ผอ.สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนการปฏิบัติงาน (ผู้มีผลงานโดดเด่นจากการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตำแหน่งข้าราชการ ตำแหน่งพนักงานราชการ ตำแหน่งลูกจ้างประจำ) รอบ 6 เดือนแรก (1 ต.ค.2560 - 31 มี.ค.2561)
  16/07/2561 กิจกรรมนวดแผนไทย ของงานสาธิตแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ในงาน "ไทยนิยม ยั่งยืน" เพื่อ "ชุมชนอยู่ดีมีสุข" ในวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
  13/07/2561 กลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะวัยเรียน วัยรุ่น และสถานศึกษา ได้เข้าศึกษาดูงานการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ณ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 5 ก.ค. 2561
  13/07/2561 กลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะวัยเรียน วัยรุ่น และสถานศึกษา ได้เข้าศึกษาดูงานการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ณ โรงพยาบาลตากสิน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 12 ก.ค. 2561
  13/07/2561 งานพัฒนาสุขภาวะวัยทำงานและสถานที่ทำงาน เยี่ยมติดตามแกนนำสุขภาพวัยทำงานในสถานที่ทำงาน ณ สำนักงานเขตคันนายาว กทม. ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561
     

ลิงค์หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์หน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข

หัวข้ออนามัยมีเดีย
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 48 คน
Number of Lastmonth 1,172 คน
Total 20,636 คน
รู้จัก สสม. : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกรมอนามัย | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อ สสม. : เลขที่ 18 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 โทร 02-5213064, 02-521-3056 โทรสาร 02-521-0226
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข