ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google

 

 

หัวข้ออนามัยมีเดีย
  07/03/2561 ประกาศ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการและการประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 16
  07/03/2561 ประกาศ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 30 เรื่อง Pediatric Nursing Update 2018
  07/03/2561 ประกาศ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ, ประชุมเชิงปฏิบัติการ รวม 6 โครงการ
  07/03/2561 ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการอบรมระยะสั้นเชิงปฏิบัติการ จำนวน 2 หลักสูตร
  27/02/2561 ประกาศเรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิาการ เรื่อง "เวชศาสตร์ป้องกันเขตเมือง Preventive Medicine and Urban disease Control UDC"
  22/02/2561 ประกาศ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม หลักสูตร "The 7 Habits of Highly Effective people Signature Edition 3.0" สำหรับบุคลากรภาครัฐ
  22/02/2561 ประกาศ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ 2561
     
08/03/2561 การตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงาน Health litaracy School โรงเรียนสารวิทยาร่วมกับ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง โดยคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข
12/01/2561 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษาในหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กับ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
05/01/2561 นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย ตรวจเยี่ยมสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง
04/01/2561 อธิบดีกรมอนามัย เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ หนองแขม โซน 4 กรุงเทพมหานคร
19/12/2560 การประกาศเจตจำนงการต่อต้านการทุจริตของกรมอนามัย
     

ลิงค์หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข

ลิงค์หน่วยงานภายนอกกระทรวงสาธารณสุข

หัวข้ออนามัยมีเดีย
จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ขณะนี้มีผู้ Online อยู่
Number of Today 0 คน
Number of Lastmonth 1,033 คน
Total 15,572 คน
รู้จัก สสม. : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกรมอนามัย | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อ สสม. : เลขที่ 18 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 โทร 02-5213064, 02-521-3056
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข