ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเรื่อง กำหนดวัน เวลา วิธีการคัดเลือก สถานที่คัดเลือก และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (19 พ.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือก "หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต" (15 พ.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรทางการบริหารของหน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 (15 พ.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 11 ครั้ง
ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ (DIFA TES) และการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (Placement Test) ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2561 (2 พ.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 18 ครั้ง
ประกาศ ขอเชิญชวนส่งผลงานเพื่อเสนอพิจารณาสมัครรับรางวัลคุณภาพ ประจำปี 2561 หมดเขตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 (25 ต.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
กินเจเพื่อสุขภาพ ยุคไทยแลนด์ 4.0 บันได 9 ขั้นเพื่อ Green & Clean (23 ต.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 30 ครั้ง
หนังสือบันทึกข้อความ ที่ สธ 0207.09.2/27022 เรื่อง ฐานะและเงื่อนไขการอยู่ในราชอาณาจักรไทยของผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยซึ่งไม่ได้สัญชาติไทย (10 ต.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอนามัย จำกัด เรื่องการรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์ ออมทรพย์พิเศษ และประเภทเงินรับฝากประจำ (9 ต.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัยเตาะแตะ "Home of Smart Kids" เปิดรับเลี้ยงเด็กกลางวัน รายละเอียดคลิ๊กอ่านเพิ่มเติม... (6 ต.ค. 2560)
ประกาศกรมอนามัยเรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการและเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิและระดับเชี่ยวชาญ (27 ก.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 129 ครั้ง
ประกาศกรมอนามัยเรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (27 ก.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ประกาศเรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (12 ก.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 95 ครั้ง
ประกาศเรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหนักงานสาธารณสุข จำนวน 2 ตำแหน่ง (12 ก.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 137 ครั้ง
ประกาศด้วยกรมอนามัย รับสมัครบุคคล(พิการ)เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 จำนวน 3 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุด ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และตำแหน่งพนักงานบริการ (11 ก.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 62 ครั้ง
ประกาศศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพมหานคร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (7 ก.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (ทดสอบตัวอย่างงานและสอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าหนักงานสาธารณสุข (5 ก.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 91 ครั้ง
ประกาศเรื่อง รับย้าย/รับโอนข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก จำนวน 1 ตำแหน่ง (27 มิ.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ประกาศเรื่อง รับย้าย/รับโอนข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งทันตแพทย์ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาทันตสาธารณสุข สำนักทันตสาธารณสุข จำนวน 1 ตำแหน่ง (27 มิ.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ประกาศเรื่อง รับย้าย/รับโอนข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่ง จำนวน 3 ตำแหน่ง (27 มิ.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการ รับย้าย/รับโอน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง (27 มิ.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 68 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 ถัดไป>>
รู้จักกรม : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกรมอนามัย | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อกรม : เลขที่ 18 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 โทร 02-521-3064, 02-521-3056
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข