ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ การรับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการและเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ กรมอนามัย (หมดเขต 29 มีนาคม 2562) (11 มี.ค. 2562)
ดาวน์โหลด 217 ครั้ง
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับอาวุโส กรมอนามัย (หมดเขต 25 กุมภาพันธ์ 2562) (18 ก.พ. 2562)
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
ประกาศรับสมัครเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (หมดเขต 6 มีนาคม 2562) (18 ก.พ. 2562)
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
ประกาศเรื่อง กำหนดระยะเวลาเบิกจ่ายค่าตอบแทนและรายชื่อหน่วยบริการและหน่วยงานตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเบิกจ่ายค่าตอบแทน (8 ก.พ. 2562)
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจัดให้มีแผนการลงทุน การเลือกแผนการลงทุน การให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกแผนการลงทุนและการเปลี่ยนแปลงแผนการลงทุน และแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มที่ใช้ในการติดต่อ กบข. (28 ม.ค. 2562)
ดาวน์โหลด 1 ครั้ง
ประกาศเรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (11 ต.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ประกาศเรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (สายงานวิชาการสาธารณสุข) (4 ต.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ประกาศแจ้งผลการคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (1 ต.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 105 ครั้ง
การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การแต่งตั้งและการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุขซึ่งจดทะเบียนแล้ว (17 ส.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 114 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์เรื่องรางวัล The Zayer Sustainability Prize (3 ส.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการและเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ กรมอนามัย (2 ส.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 113 ครั้ง
ประกาศจากกองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กรมอนามัย เรื่อง ย้ายข้าราชการ และให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (27 ก.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 134 ครั้ง
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2561 (11 ก.ค. 2561)
ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษและการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561 (25 มิ.ย. 2561)
ดาวน์โหลด 149 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ คุณธรรมที่พึงประสงค์สำหรับสังคมไทยเพื่อนำสู่ความเป็น "มนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ" (ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2559-2564) (19 มิ.ย. 2561)
ดาวน์โหลด 99 ครั้ง
ขอประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ เพื่อรับตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กพร้อมให้คำปรึกษาฟรี 9-13 ก.ค. 61 นี้เท่านั้น (11 มิ.ย. 2561)
ดาวน์โหลด 215 ครั้ง
มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย (RMHC) ร่วมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก มอบมุมเด็กเล่น BBL ณ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง (4 มิ.ย. 2561)
ดาวน์โหลด 90 ครั้ง
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 (18 พ.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ประกาศเรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต ครั้งที่ 10 (29 มี.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 129 ครั้ง
ประกาศเรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการทันตบุคลากร (29 มี.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 155 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 ถัดไป>>
รู้จัก สสม. : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกรมอนามัย | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อ สสม. : เลขที่ 18 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 โทร 02-521-6550, 02-521-3056 โทรสาร 02-521-2026
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข