ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษและการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561 (25 มิ.ย. 2561)
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ คุณธรรมที่พึงประสงค์สำหรับสังคมไทยเพื่อนำสู่ความเป็น "มนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ" (ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2559-2564) (19 มิ.ย. 2561)
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ขอประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ เพื่อรับตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กพร้อมให้คำปรึกษาฟรี 9-13 ก.ค. 61 นี้เท่านั้น (11 มิ.ย. 2561)
ดาวน์โหลด 157 ครั้ง
มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย (RMHC) ร่วมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก มอบมุมเด็กเล่น BBL ณ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง (4 มิ.ย. 2561)
ดาวน์โหลด 39 ครั้ง
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 (18 พ.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 19 ครั้ง
ประกาศเรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต ครั้งที่ 10 (29 มี.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 59 ครั้ง
ประกาศเรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการทันตบุคลากร (29 มี.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
ประกาศ ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองทุกท่านทำการตอบแบบสอบถามเรื่อง "ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันองค์กรของบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธาณสุข" (หมดเขตวันที่ 10 เมษายน 2561) (21 มี.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 838 ครั้ง
ประกาศ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการและการประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 16 (7 มี.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 129 ครั้ง
ประกาศ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 30 เรื่อง Pediatric Nursing Update 2018 (7 มี.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 117 ครั้ง
ประกาศ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ, ประชุมเชิงปฏิบัติการ รวม 6 โครงการ (7 มี.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการอบรมระยะสั้นเชิงปฏิบัติการ จำนวน 2 หลักสูตร (7 มี.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 124 ครั้ง
ประกาศเรื่อง ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย (พ.ศ.2461-2561) "เพื่อประชาชนสุขภาพดี 100 ปีแห่งการพัฒนา" (27 ก.พ. 2561)
ดาวน์โหลด 34 ครั้ง
ประกาศเรื่อง ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิาการ เรื่อง "เวชศาสตร์ป้องกันเขตเมือง Preventive Medicine and Urban disease Control UDC" (27 ก.พ. 2561)
ดาวน์โหลด 169 ครั้ง
ประกาศ ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม หลักสูตร "The 7 Habits of Highly Effective people Signature Edition 3.0" สำหรับบุคลากรภาครัฐ (22 ก.พ. 2561)
ดาวน์โหลด 129 ครั้ง
ประกาศ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ประจำปีงบประมาณ 2561 (22 ก.พ. 2561)
ดาวน์โหลด 154 ครั้ง
ประกาศ แนวทางดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาเพื่อสังคมของส่วนราชการ (22 ก.พ. 2561)
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
ประกาศ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง "แนวปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ ตามพระราชบัญญัติ พ.ศ.2560" (22 ก.พ. 2561)
ดาวน์โหลด 81 ครั้ง
ประกาศของเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การจัดทำร่างขอบเขตของงาน รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ แบบรูปรายการงานก่อสร้าง ราคากลางและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2561" รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4 (22 ก.พ. 2561)
ดาวน์โหลด 207 ครั้ง
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ (ภาคปฏิบัติจริง) เรื่อง "แนวทางปฏิบัติระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะ 4" (21 ก.พ. 2561)
ดาวน์โหลด 422 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 ถัดไป>>
รู้จัก สสม. : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกรมอนามัย | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อ สสม. : เลขที่ 18 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 โทร 02-521-3064, 02-521-3056 โทรสาร 02-521-0226
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข