ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (7 ก.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
ประกาศกรมอนามัยเรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการและเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิและระดับเชี่ยวชาญ (27 ก.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ประกาศกรมอนามัยเรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (27 ก.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ประกาศเรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (12 ก.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ประกาศเรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหนักงานสาธารณสุข จำนวน 2 ตำแหน่ง (12 ก.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 111 ครั้ง
ประกาศด้วยกรมอนามัย รับสมัครบุคคล(พิการ)เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 จำนวน 3 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุด ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และตำแหน่งพนักงานบริการ (11 ก.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 47 ครั้ง
ประกาศศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพมหานคร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (7 ก.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (ทดสอบตัวอย่างงานและสอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าหนักงานสาธารณสุข (5 ก.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ประกาศเรื่อง รับย้าย/รับโอนข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก จำนวน 1 ตำแหน่ง (27 มิ.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 46 ครั้ง
ประกาศเรื่อง รับย้าย/รับโอนข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งทันตแพทย์ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาทันตสาธารณสุข สำนักทันตสาธารณสุข จำนวน 1 ตำแหน่ง (27 มิ.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
ประกาศเรื่อง รับย้าย/รับโอนข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่ง จำนวน 3 ตำแหน่ง (27 มิ.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 33 ครั้ง
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการ รับย้าย/รับโอน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง (27 มิ.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 58 ครั้ง
ประกาศกรมอนามัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 จำนวน 6 ตำแหน่ง (27 มิ.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 44 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข (26 มิ.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 91 ครั้ง
ประกาศ เรื่องกำหนดวัน เวลา และวิธีการคัดเลือก สถานที่คัดเลือกและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าคัดเลือกเพื่อรับย้าย/โอนราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญงาน (14 มิ.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 51 ครั้ง
ประกาศศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งจ้าพนักงานสาธารณสุขจำนวน 2 ตำแหน่ง (7 มิ.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 149 ครั้ง
ประกาศกรมอนามัย มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ จำนวน 2 ตำแหน่ง (หมดเขต 23 มิ.ย. 2560) (2 มิ.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 56 ครั้ง
ประกาศกรมอนามัย มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี จำนวน 3 ตำแหน่ง (หมดเขต 16 มิ.ย. 2560) (2 มิ.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 23 ครั้ง
ประกาศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา จัดประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง "Strategic Update of Long-term Care and Pallitive Care" ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมลีการ์เด้นท์ พลาซ่า (27 พ.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 135 ครั้ง
ประกาศขอความร่วมมือในโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาชีวิต (5 พ.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>
รู้จักกรม : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกรมอนามัย | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อกรม : เลขที่ 18 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 โทร 02-521-3064, 02-521-3056
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข