ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเรื่อง ขอมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่มุ่งมั่นในการพัฒนาระบบราชการ (5 พ.ย. 2561)
ดาวน์โหลด 54 ครั้ง
ประกาศเรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (11 ต.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 120 ครั้ง
ประกาศเรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ (สายงานวิชาการสาธารณสุข) (4 ต.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ประกาศแจ้งผลการคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (1 ต.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 140 ครั้ง
การเลือกตั้งกรรมการผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุข การแต่งตั้งและการเลือกตั้งกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุขซึ่งจดทะเบียนแล้ว (17 ส.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 141 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์เรื่องรางวัล The Zayer Sustainability Prize (3 ส.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 60 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการและเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ กรมอนามัย (2 ส.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 131 ครั้ง
ประกาศจากกองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กรมอนามัย เรื่อง ย้ายข้าราชการ และให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ (27 ก.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 166 ครั้ง
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2561 (11 ก.ค. 2561)
ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษและการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ ประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2561 (25 มิ.ย. 2561)
ดาวน์โหลด 177 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์ คุณธรรมที่พึงประสงค์สำหรับสังคมไทยเพื่อนำสู่ความเป็น "มนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ" (ตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2559-2564) (19 มิ.ย. 2561)
ดาวน์โหลด 114 ครั้ง
ขอประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ เพื่อรับตรวจคัดกรองพัฒนาการเด็กพร้อมให้คำปรึกษาฟรี 9-13 ก.ค. 61 นี้เท่านั้น (11 มิ.ย. 2561)
ดาวน์โหลด 227 ครั้ง
มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย (RMHC) ร่วมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก มอบมุมเด็กเล่น BBL ณ สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง (4 มิ.ย. 2561)
ดาวน์โหลด 109 ครั้ง
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 (18 พ.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 64 ครั้ง
ประกาศเรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต ครั้งที่ 10 (29 มี.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 159 ครั้ง
ประกาศเรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมวิชาการทันตบุคลากร (29 มี.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 187 ครั้ง
ประกาศ ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองทุกท่านทำการตอบแบบสอบถามเรื่อง "ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันองค์กรของบุคลากร กรมอนามัย กระทรวงสาธาณสุข" (หมดเขตวันที่ 10 เมษายน 2561) (21 มี.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 910 ครั้ง
ประกาศ ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการและการประชุมวิชาการสาธารณสุขแห่งชาติ ครั้งที่ 16 (7 มี.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 224 ครั้ง
ประกาศ ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการ การพยาบาลกุมารเวชศาสตร์ ครั้งที่ 30 เรื่อง Pediatric Nursing Update 2018 (7 มี.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 194 ครั้ง
ประกาศ ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ, ประชุมเชิงปฏิบัติการ รวม 6 โครงการ (7 มี.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 190 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 ถัดไป>>
รู้จัก สสม. : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกรมอนามัย | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อ สสม. : เลขที่ 18 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 โทร 02-521-6550, 02-521-3056 โทรสาร 02-521-0226
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข