ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรมภายในเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวกิจกรรมภายในเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวกิจกรรมภายในเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ

คลินิกพัฒนาต้นแบบและนวัตกรรมบริการสุขภาพเด็กดี จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดกิจกรรมการเล่นและการเล่านิทาน โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านเด็กปฐมวัยจากศูนย์เด็กเล็กวัดศิริพงษ์ธรรมนิมิต วันที่ 21 มีนาคม 2562 ณ.มุมสนามเด็กเล่น BBL สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง (21 มี.ค. 2562)
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
กลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะสตรีเด็กปฐมวัยและครอบครัวเป็นตัวแทนสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองในการประชุมวิสามัญศึกษาการจัดตั้งและพัฒนารูปแบบศูนย์เด็กอ่อนให้มีมาตรฐานครั้งที่ 8/2562 โดยประธาน นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ วันที่ 20 มี.ค. 62 ณ ห้องประชุมคณะกรรมมาธิการ (20 มี.ค. 2562)
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง จัดพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ คนดีศรีอนามัย ระดับหน่วยงาน ประจำปี 2561 โดยนายแพทย์เกษม เวชสุทธานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง และกรรมการบริหารสถาบัน ร่วมแสดงความยินดีให้กับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับรางวัล (19 มี.ค. 2562)
ดาวน์โหลด 73 ครั้ง
นายแพทย์ เกษม เวชสุทธานนท์ ผู้อำนวยสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ส่งมอบหนังสือนิทานแห่งสติ 9+1 แก่ภาคีเครือข่าย มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในวันที่ 19 มี.ค.2562 ณ ห้องประชุม ไพลิน (19 มี.ค. 2562)
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
กิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาร่างกายและสมอง วันที่ 18 มีนาคม 2561 ณ ห้องกิจกรรมวิทยาลัยพัฒนาคุณภาพชีวิต กลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุ (18 มี.ค. 2562)
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
กลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะสตรีเด็กปฐมวัยและครอบครัวเป็นตัวแทนสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองในการประชุมวิสามัญศึกษาการจัดตั้งและพัฒนารูปแบบศูนย์เด็กอ่อนให้มีมาตรฐานครั้งที่ 7/2562 วันที่ 13 มี.ค. 62 ณ ห้องประชุม 6 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 1 (15 มี.ค. 2562)
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
กลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะสตรี เด็กปฐมวัยและครอบครัว ประชุมสื่อสารคืนข้อมูลรายงานการศึกษาสถานการณ์สถานรับเลี้ยงเด็กไม่มีต้นสังกัดพื้นที่ กทม. จัดเวทีเสวนา แนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร วันที่ 12 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมเอบีนา เฮ้าส์ กทม. (12 มี.ค. 2562)
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
นพ.เกษม เวชสุทธานนท์ ผอ.สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีทักษะการเงินการบัญชีและพัสดุ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 5-6 มี.ค. 62 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แจ้งวัฒนะ (11 มี.ค. 2562)
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
นพ.เกษม เวชสุทธานนท์ ผอ.สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีทักษะการเงินการบัญชีและพัสดุ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 7-8 มี.ค. 62 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แจ้งวัฒนะ (11 มี.ค. 2562)
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
ประชุมเชิงปฏิบัติการแผนพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุและพระสงฆ์ พื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 11 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (11 มี.ค. 2562)
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
นางฐิฎา ไกรวัฒนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์อุทธรณ์คุ้มครองสิทธิ นำทีมเข้าร่วมประชุมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล พูดคุยกับเจ้าอาวาสวัดสมรโกฎิ และชุมชนใกล้เคียง เพื่อเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเหตุรำคาญในพื้นที่ วันที่ 11 มีนาคม 2562 สำนักงานเขตตลิ่งชัน (11 มี.ค. 2562)
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
กลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะสตรี เด็กปฐมวัยและครอบครัว จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความร่วมมือขับเคลื่อนนโยบายมหัศจรรย์ 2,500 วันแรกของชีวิต โดยมี นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัยให้เกียรติเป็นประธาน วันที่ 11 มี.ค. 2562 ณ โรงแรมเอบีนา เฮ้าส์ กทม. (11 มี.ค. 2562)
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาต่อยอดหลักสูตรพระคิลานุปัฏฐาก ประจำปีงบประมาณ 2563 พื้นที่กรุงเทพมหานคร วันที่ 10 มีนาคม 2562 ณ วัดสุวรรณารามราชวรวิหาร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร (10 มี.ค. 2562)
ดาวน์โหลด 24 ครั้ง
กลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะสตรีเด็กปฐมวัยและครอบครัวเป็นตัวแทนสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองในการประชุมวิสามัญศึกษาการจัดตั้งและพัฒนารูปแบบศูนย์เด็กอ่อนให้มีมาตรฐานครั้งที่ 6/2562 วันที่ 7 มี.ค. 62 ณ ห้องประชุมคณะกรรมมาธิการ อาคาร ไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพฯ (7 มี.ค. 2562)
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
นางฐิฎา ไกรวัฒนพงศ์ หัวหน้ากลุ่มงานศูนย์อุทธรณ์คุ้มครองสิทธิ นำทีมเข้าร่วมประชุมกับฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ในวันที่ 4 มีนาคม 2562 ณ สำนักงานเขตหลักสี่ (5 มี.ค. 2562)
ดาวน์โหลด 84 ครั้ง
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมืองจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรวิทยากรนักพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพ ระหว่างวันที่ 20 - 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ คุ้มดำเนินรีสอร์ท อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี (25 ก.พ. 2562)
ดาวน์โหลด 126 ครั้ง
กลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะวัยเรียน วัยรุ่นและสถานศึกษา จัดบูธรณรงค์วันวาเลนไทน์ งาน Love Zone Relax Zone โดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมเข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 14 ก.พ. 62 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. (19 ก.พ. 2562)
ดาวน์โหลด 95 ครั้ง
กลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะวัยเรียน วัยรุ่นและสถานศึกษา ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 44 หนองจอก เป็นวิทยากรจัดกรรม Safe sex & Take care ในวันที่ 15 ก.พ. 62 ณ โรงเรียนสุเหร่าลำแขก เขตหนองจอก กทม. (19 ก.พ. 2562)
ดาวน์โหลด 80 ครั้ง
นพ.เกษม เวชสุทธานนท์ ผอ.สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ ณ แหล่งฝึกสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ระหว่างวันที่ 1-28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมไพลิน (15 ก.พ. 2562)
ดาวน์โหลด 111 ครั้ง
สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง จัดโครงการศึกษาสถานการณ์และพัฒนาศูนย์เด็กเล็กปฐมวัยต้นแบบความรอบรู้สุขภาพ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ในวันที่ 13 ก.พ. 62 ณ ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์วัดศิริพงษ์ธรรมนิมิตร กทม. (13 ก.พ. 2562)
ดาวน์โหลด 85 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ถัดไป>>
รู้จัก สสม. : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกรมอนามัย | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อ สสม. : เลขที่ 18 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 โทร 02-521-6550, 02-521-3056 โทรสาร 02-521-2026
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข