ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวกิจกรรมภายใน
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวกิจกรรมภายใน ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวกิจกรรมภายใน

ผอ.สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง เป็นประธานการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนการปฏิบัติงาน (ผู้มีผลงานโดดเด่นจากการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตำแหน่งข้าราชการ ตำแหน่งพนักงานราชการ ตำแหน่งลูกจ้างประจำ) รอบ 6 เดือนแรก (1 ต.ค.2560 - 31 มี.ค.2561) (16 ก.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 2 ครั้ง
กิจกรรมนวดแผนไทย ของงานสาธิตแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ในงาน "ไทยนิยม ยั่งยืน" เพื่อ "ชุมชนอยู่ดีมีสุข" ในวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (16 ก.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 3 ครั้ง
กลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะวัยเรียน วัยรุ่น และสถานศึกษา ได้เข้าศึกษาดูงานการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ณ โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร อุทิศ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 5 ก.ค. 2561 (13 ก.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
กลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะวัยเรียน วัยรุ่น และสถานศึกษา ได้เข้าศึกษาดูงานการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ณ โรงพยาบาลตากสิน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 12 ก.ค. 2561 (13 ก.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 4 ครั้ง
งานพัฒนาสุขภาวะวัยทำงานและสถานที่ทำงาน เยี่ยมติดตามแกนนำสุขภาพวัยทำงานในสถานที่ทำงาน ณ สำนักงานเขตคันนายาว กทม. ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 (13 ก.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยทำงานและสถานที่ทำงาน ออกเยี่ยมเสริมพลังแกนนำสุขภาพวัยทำงานให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตคันนายาว กทม. วันที่ 10 ก.ค. 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5 เขตคันนายาว (12 ก.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
งานบริหารนโยบายยุทธศาสตร์และประเมินผล ได้จัดประชุมรับการนิเทศนิเทศงานกรมอนามัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดย นายแพทย์ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีฯ ภายใต้ “โครงการบริหารยุทธศาสตร์และขับเคลื่อนนโยบายกรมอนามัยสู่การปฏิบัติ” วันที่ 4 ก.ค. 2561 ณ ห้องประชุมทับทิม (10 ก.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
กลุ่มงานทันตสาธารณสุข ได้ดำเนินงานให้บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก (ทันตกรรมส่งเสริมป้องกันเชิงรุก) ในวันที่ 6 ก.ค. 2561 ณ โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา ปีการศึกษา 2561 (9 ก.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง ร่วมด้วยกลุ่มงานต่างๆ และ อ.ที่ปรึกษา ประชุมสัมมนาวิชาการ Reflection Report การฝึกงานของนิสิตภาคสาธารณสุขศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ณ ห้องประชุมไพลิน ในวันที่ 5 มิ.ย. 61 (5 ก.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 17 ครั้ง
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง นำทีมบุคลากรจากกลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะวัยเรียน วัยรุ่น และสถานศึกษา เข้าชี้แจงแนวทางการดำเนินงานสร้างเสริมความรอบรู้สุขภาพของนักเรียนระดับประถมศึกษา ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ (แผนกประถม) ในวันที่ 20 มิ.ย. 2561 (5 ก.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 10 ครั้ง
กลุ่มงานพัฒนาวิจัยและนวัตกรรม: ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวด Like Talk Award Final Round ตอน DoH Innovation รอบชิงชนะเลิศ ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ กรมอนามัย ในวันที่ 4 ก.ค. 2561 เวลา 13.00 - 16.00 น. (5 ก.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 16 ครั้ง
กลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะวัยเรียน วัยรุ่น และสถานศึกษา บูรณาการงานร่วมกับสำนักพระพุทธศาสนาและโรงพยาบาลสงฆ์ เข้าเยี่ยมเสริมพลังติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ และตรวจคัดกรองสุขภาพสามเณร ในวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ โรงเรียนพระปริยัติวัดธรรมมงคล เขตพระโขนง กทม. (30 มิ.ย. 2561)
ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
กลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะวัยเรียน วัยรุ่น และสถานศึกษา ได้เยี่ยมเสริมพลังติดตามการดำเนินงานโครงการเด็กไทยแก้มใส ในพื้นที่ กทม. โรงเรียนสุเหร่าซีรอ (ราษฎร์สามัคคี) เขตสะพานสูง กทม. ในวันที่ 25 มิ.ย. 61 (30 มิ.ย. 2561)
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
กลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะวัยเรียน วัยรุ่น และสถานศึกษา บูรณาการงานร่วมกับสำนักพระพุทธศาสนา และโรงพยาบาลสงฆ์ เข้าเยี่ยมเสริมพลังติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ และตรวจคัดกรองสุขภาพสามเณร ในวันที่ 26 มิ.ย. 61 ณ โรงเรียนบาลีสาธิต มจร. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (28 มิ.ย. 2561)
ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
กลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะวัยเรียน วัยรุ่น และสถานศึกษา บูรณาการงานร่วมกับสำนักพระพุทธศาสนา และโรงพยาบาลสงฆ์ เข้าเยี่ยมเสริมพลังติดตามการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพ และตรวจคัดกรองสุขภาพสามเณร ในวันที่ 21 มิ.ย. 61 ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดผ่องพลอยวิริยาราม เขตบางน (28 มิ.ย. 2561)
ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
นายแพทย์เกษม เวชสุทธานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านระเบียบการเงิน การคลัง และพัสดุ รุ่นที่ 2 วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมทับทิม (27 มิ.ย. 2561)
ดาวน์โหลด 21 ครั้ง
นายแพทย์เกษม เวชสุทธานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านระเบียบการเงิน การคลัง และพัสดุ รุ่นที่ 1 วันที่ 25 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมทับทิม (27 มิ.ย. 2561)
ดาวน์โหลด 13 ครั้ง
กลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะวัยเรียน วัยรุ่น และสถานศึกษา ร่วมกับสำนักอนามัย กทม. เข้าศึกษาดูงานการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ณ ศูนย์บริหารสาธารณสุข 21 วัดธาตุทอง กทม. ในวันที่ 21 มิถุนายน 2561 (26 มิ.ย. 2561)
ดาวน์โหลด 22 ครั้ง
กลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะวัยเรียน วัยรุ่น และสถานศึกษา ร่วมกับสำนักอนามัย กทม. เข้าศึกษาดูงานการจัดบริการสุขภาพที่เป็นมิตรสำหรับวัยรุ่นและเยาวชน ณ ศูนย์บริหารสาธารณสุข 41 คลองเตย กทม. ในวันที่ 21 มิถุนายน 2561 (26 มิ.ย. 2561)
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง
กลุ่มงานพัฒนาสุขภาวะวัยทำงานและสถานที่ทำงาน ร่วมกับเขตบางเขน จัดอบรมเจ้าหน้าที่ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานและส่งเสริมสุขภาพของบุคลากร ณ ห้องประชุมโรงเรียนประชาภิบาล เขตบางเขน ในวันที่ 25 มิถุนายน 2561 (26 มิ.ย. 2561)
ดาวน์โหลด 14 ครั้ง

หน้า : [1] 2 3 4 5 ถัดไป>>
รู้จัก สสม. : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกรมอนามัย | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อ สสม. : เลขที่ 18 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 โทร 02-521-3064, 02-521-3056 โทรสาร 02-521-0226
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข