ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจากกองการเจ้าหน้าที่ กรมอนามัย เรื่อง "รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลือนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 18 อัตรา" (10 เม.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 223 ครั้ง
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขจดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดกะทรวงาธารณสุข จำนวน 6 ตำแหน่ง (22 มี.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 109 ครั้ง
ประกาศคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านสิ่งแวดล้อม เข้าศึกษาระดับปริญญาโทในระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2560 (15 ก.พ. 2560)
ดาวน์โหลด 167 ครั้ง
ประกาศกรมอนามัย มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง (4 ก.พ. 2560)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง จำนวน 6 ตำแหน่ง (4 ก.พ. 2560)
ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “การป้องกันและระงับการแพร่เชื้อหรืออันตรายที่เกิดจากมูลฝอยติดเชื้อ” ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ พ.ศ. 2545 ขยายเวลารับสมัครถึง 8 กุมภาพันธ์ 2560 รีบเลย!!!!! (3 ก.พ. 2560)
อ่าน 971 ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ คลินิกอนามัยสตรี กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จัดกิจกรรม "ชูรัก...ชูรส ชีวิตคู่ยืนยาว" ต้อนรับเดือนแห่งความรัก พบกับวิทยากรชื่อดัง อาจารย์พันธ์ศักดิ์ ศุภฤกษ์ จากรายการชูรักชูรส และบริการฟรีจากใจอื่นๆ อีกมากมาย รับจำนวนจำกัด (2 ก.พ. 2560)
ข่าวประชาสัมพันธ์ คลินิกอนามัยสตรี กลุ่มโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จัดโครงการ "ประชาชนสุขภาพดี เริ่มที่ครอบครัวฉลาดรู้สุขภาพ โดยการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตคุณภาพ" (2 ก.พ. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการ รับย้าย/รับโอน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง (1 ก.พ. 2560)
ดาวน์โหลด 131 ครั้ง
บันทึกข้อความ ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพมหานคร เรื่อง "ข้อมูลพนักงานราชการที่กระทำผิดวินัย" (25 ม.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 143 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการ รับย้าย/รับโอน ตำแหน่งทันตแพทย์ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง (25 ม.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 129 ครั้ง
ประกาศกรมอนามัยรับสมัครข้าราชการที่มีประสบการณ์ในงานด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน, ด้านการเงินและบัญชี, และด้านธุรการ เพื่อำหน้าที่ในการวางแผนระบบการปฏิบัติงานด้านนั้นๆ ให้ทางศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี จำนวน 3 ตำแหน่ง (24 ม.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 171 ครั้ง
ประกาศกำหนดวัน เวลา วิธีคัดเลือก สถานที่คัดเลือก และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง (20 ม.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 209 ครั้ง
ประกาศกำหนดวัน เวลา วิธีคัดเลือก สถานที่คัดเลือก และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการตำแหน่งทันตแพทย์ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง (18 ม.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 101 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 [6]
รู้จัก สสม. : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกรมอนามัย | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อ สสม. : เลขที่ 18 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 โทร 02-521-6550, 02-521-3056 โทรสาร 02-521-2026
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข