ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Basic R Programing and Basic Statistics for Research (R2018)" (8 ก.พ. 2561)
ดาวน์โหลด 78 ครั้ง
ประกาศจากกรมควบคุมโรค เรื่อง ขอความร่วมมืองดใช้แจกันใสน้ำปลูกต้นไม้ (30 ม.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 63 ครั้ง
สถานการณ์มลพิษทางอากาศกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และแนวทางการป้องกันการเกิดโรคจากปัญหามลพิษทางอากาศ (26 ม.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ประกาศขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรทันตกรรมเด็กเรื่อง "How to manage dental Trauma and Systemic disease" (23 ม.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 211 ครั้ง
ประกาศขอเชิญส่งผลงานวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการ โรงพยาบาลพระปกเกล้า ครั้งที่ 16 (23 ม.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 194 ครั้ง
ประกาศเรื่อง การทดสอบหลักสูตร ICDL Workforce Basics (ประเมินความสามารถทางคอมพิวเตอร์) เพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 14 (16 ม.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 61 ครั้ง
ประกาศเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 2 ตำแหน่ง (12 ม.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 165 ครั้ง
การรับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการและเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ และระดับเชี่ยวชาญ กรมอนามัย (ภายในวันที่ 29 มกราคม 2561) (11 ม.ค. 2561)
การรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (ภายในวันที่ 29 มกราคม 2561) (11 ม.ค. 2561)
ประกาศเรื่อง ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม จำนวน 3 หลักสูตร (10 ม.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 171 ครั้ง
ประกาศเรื่อง เชิญเข้าประชุมวิชาการ, เชิงปฏิบัติการรายบุคคล, เชิงปฏิบัติการเป็นคู่, ประชุมวิชาการ satir model รวมทั้งสิ้น 6 โครงการ (10 ม.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 141 ครั้ง
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (Certificate in Public Procurement - CPP) (10 ม.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 166 ครั้ง
ประกาศขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการเรื่อง "ยาชีววัตถุคล้ายคลึง (biosimilar)" (8 ม.ค. 2561)
ดาวน์โหลด 258 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน)และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่่ 2 (ทดสอบตัวอย่างงานและสอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแน่งนักวิชาการศึกษา (5 ม.ค. 2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา และ กำหนด วัน เวลา สถานที่และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ (25 ธ.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 111 ครั้ง
ประกาศเรื่อง แนวทางการลดปริมาณการใช้กระดาษ กรมอนามัย (24 ธ.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 500 ครั้ง
ประกาศ กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กรมอนามัย เรื่อง ส่งสำเนาคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข (13 ธ.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 97 ครั้ง
ประกาศ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม" รุ่นที่ 23 (13 ธ.ค. 2560)
ประกาศ กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล กรมอนามัย ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม จำนวน 3 หลักสูตร (13 ธ.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 67 ครั้ง
ประกาศเรื่อง ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร "การปฏิบัติงานสารบรรณภาครัฐ และการเขียนหนังสือราชการเชิงบูรณาการ" รุ่นที่ 2 (7 ธ.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 273 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 ถัดไป>>
รู้จัก สสม. : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกรมอนามัย | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อ สสม. : เลขที่ 18 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 โทร 02-521-6550, 02-521-3056 โทรสาร 02-521-2026
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข