ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเรื่อง กรมอนามัยรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ จำนวน 32 ตำแหน่ง ตั้งแต่ 4 - 12 ธันวาคม 2560 (4 ธ.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 420 ครั้ง
ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 2 ตำแหน่ง ตั้งแต่ 12-22 ธันวาคม 2560 (4 ธ.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 261 ครั้ง
ประกาศ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าพัฒนาองค์ความรู้สำหรับผู้บริหาร (2 ธ.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 141 ครั้ง
ประกาศ การจัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "คลายปัญหาการปฏิบัติงาน พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560" (27 พ.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 66 ครั้ง
ขอเชิญชวนร่วมโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" (27 พ.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 178 ครั้ง
ประกาศเรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการ รับย้าย/รับโอน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 ตำแหน่่ง (24 พ.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 92 ครั้ง
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฎิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) (23 พ.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 75 ครั้ง
ประกาศเรื่อง การบูรณาการ (Integration) กรมอนามัย (20 พ.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 110 ครั้ง
ประกาศเรื่อง กำหนดวัน เวลา วิธีการคัดเลือก สถานที่คัดเลือก และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน (19 พ.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 99 ครั้ง
ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือก "หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต" (15 พ.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 76 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรทางการบริหารของหน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 (15 พ.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 189 ครั้ง
ปฏิทินการทดสอบภาษาอังกฤษ (DIFA TES) และการทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ (Placement Test) ประจำเดือนมกราคม - ธันวาคม 2561 (2 พ.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 159 ครั้ง
ประกาศ ขอเชิญชวนส่งผลงานเพื่อเสนอพิจารณาสมัครรับรางวัลคุณภาพ ประจำปี 2561 หมดเขตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 (25 ต.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 97 ครั้ง
กินเจเพื่อสุขภาพ ยุคไทยแลนด์ 4.0 บันได 9 ขั้นเพื่อ Green & Clean (23 ต.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 180 ครั้ง
หนังสือบันทึกข้อความ ที่ สธ 0207.09.2/27022 เรื่อง ฐานะและเงื่อนไขการอยู่ในราชอาณาจักรไทยของผู้เกิดในราชอาณาจักรไทยซึ่งไม่ได้สัญชาติไทย (10 ต.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ประกาศ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมอนามัย จำกัด เรื่องการรับฝากเงินประเภทออมทรัพย์ ออมทรพย์พิเศษ และประเภทเงินรับฝากประจำ (9 ต.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 72 ครั้ง
ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัยเตาะแตะ "Home of Smart Kids" เปิดรับเลี้ยงเด็กกลางวัน รายละเอียดคลิ๊กอ่านเพิ่มเติม... (6 ต.ค. 2560)
ประกาศกรมอนามัยเรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อย้ายข้าราชการและเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิและระดับเชี่ยวชาญ (27 ก.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 542 ครั้ง
ประกาศกรมอนามัยเรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (27 ก.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 268 ครั้ง
ประกาศเรื่อง แจ้งผลการคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (12 ก.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 242 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 ถัดไป>>
รู้จัก สสม. : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกรมอนามัย | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อ สสม. : เลขที่ 18 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 โทร 02-521-6550, 02-521-3056 โทรสาร 02-521-2026
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข