ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหนักงานสาธารณสุข จำนวน 2 ตำแหน่ง (12 ก.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 261 ครั้ง
ประกาศด้วยกรมอนามัย รับสมัครบุคคล(พิการ)เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการประจำปี 2560 ครั้งที่ 1 จำนวน 3 ตำแหน่ง คือ ตำแหน่งเจ้าพนักงานห้องสมุด ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และตำแหน่งพนักงานบริการ (11 ก.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 147 ครั้ง
ประกาศศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพมหานคร เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (7 ก.ค. 2560)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (ทดสอบตัวอย่างงานและสอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าหนักงานสาธารณสุข (5 ก.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 179 ครั้ง
ประกาศเรื่อง รับย้าย/รับโอนข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก จำนวน 1 ตำแหน่ง (27 มิ.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 103 ครั้ง
ประกาศเรื่อง รับย้าย/รับโอนข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งทันตแพทย์ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาทันตสาธารณสุข สำนักทันตสาธารณสุข จำนวน 1 ตำแหน่ง (27 มิ.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ประกาศเรื่อง รับย้าย/รับโอนข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่ง จำนวน 3 ตำแหน่ง (27 มิ.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 139 ครั้ง
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการ รับย้าย/รับโอน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง (27 มิ.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 124 ครั้ง
ประกาศกรมอนามัย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ประจำปี 2560 ครั้งที่ 2 จำนวน 6 ตำแหน่ง (27 มิ.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 99 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข (26 มิ.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 161 ครั้ง
ประกาศ เรื่องกำหนดวัน เวลา และวิธีการคัดเลือก สถานที่คัดเลือกและรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าคัดเลือกเพื่อรับย้าย/โอนราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญงาน (14 มิ.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 104 ครั้ง
ประกาศศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งจ้าพนักงานสาธารณสุขจำนวน 2 ตำแหน่ง (7 มิ.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 189 ครั้ง
ประกาศกรมอนามัย มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ จำนวน 2 ตำแหน่ง (หมดเขต 23 มิ.ย. 2560) (2 มิ.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 124 ครั้ง
ประกาศกรมอนามัย มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี จำนวน 3 ตำแหน่ง (หมดเขต 16 มิ.ย. 2560) (2 มิ.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 65 ครั้ง
ประกาศ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา จัดประชุมวิชาการประจำปี 2560 เรื่อง "Strategic Update of Long-term Care and Pallitive Care" ระหว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมลีการ์เด้นท์ พลาซ่า (27 พ.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 265 ครั้ง
ประกาศขอความร่วมมือในโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาชีวิต (5 พ.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 86 ครั้ง
ประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิกรณีทันตกรรม และ กรณีว่างงาน (5 พ.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 253 ครั้ง
ประกาศกรมอนามัย มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ 459 กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ตำแหน่ง (5 พ.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 83 ครั้ง
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูง ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ (1 พ.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 108 ครั้ง
ประกาศกรมอนามัย มีความประสงค์รับย้าย/รับโอนข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ จำนวน 1 ตำแหน่ง (19 เม.ย. 2560)
ดาวน์โหลด 127 ครั้ง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5] 6 ถัดไป>>
รู้จัก สสม. : ประวัติความเป็นมา | วิสัยทัศน์ พันธกิจ | ผู้บริหารกรมอนามัย | CIO กรมอนามัย | โครงสร้างหน่วยงาน | หน่วยงานในสังกัด | ภารกิจ / หน้าที่รับผิดชอบ
 
บริการประชาชน : แจ้งเรื่องร้องเรียน | ความรู้สุขภาพ | อนามัยมีเดีย | กระดานถาม-ตอบ | บริการอื่นๆ (E-Services)
 
สำหรับเจ้าหน้าที่ : ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ | ระบบงานบุคคลากร | ระบบยืนยันตัวบุคคลกลาง | ระบบบริหารงานภายใน | ระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบัติงาน
 
ระบบฐานข้อมูลกลาง | ระบบศูนย์ความรู้กรมอนามัย | ระบบการประชุมกรมอนามัย
 
ติดต่อ สสม. : เลขที่ 18 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 โทร 02-521-6550, 02-521-3056 โทรสาร 02-521-2026
Copyright 2016 Department of Health : Ministry of Public Health
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข